Dokumentacija za ambasadu

Osnovna dokumenta:

– dokaz o uplati zahtjeva za izdavanje američke vize (160$ u EUR protivvrijednosti po trenutnom kursu koji odredjuje ambasada)
– ispravno i kompletno popunjen elektronski formular DS-160odštampana potvrdna strana sa bar kodom i slikom
– fotografija 5x5cm na bijeloj pozadini (bez naočara ukoliko ih nosite)
– potvrda o studiranju (na maternjem jeziku)
– matični list ilipotvrda o položenim ispita (na maternjem jeziku)
– popunjen Wilberforce test (elektronski primjerak dobijate od nas)
– indeks
– novi (biometrijski) pasoš.

Sva navedena dokumenta je neophodno donijeti u fascikli u terminu o kom ćete biti blagovremeno obaviješteni od strane predstavnika agencije (najkasnije 10 dana prije odlaska u američku ambasadu).