Prije ambasade

Veliki broj studenata sa kojima smo do sada sarađivali ima dosta pitanja u vezi sa samim razgovorom u američkoj ambasadi. Bitno je da znate da za 99% vas koji aplicirate neće biti problem dobijanje američke vize, ukoliko ispunjavate ranije napomenute uslove (da ste redovan student i da ostvarujete vidljiv napredak u studijama na način kako je to definisano u SAD).

U zavisnosti od toga za koji posao aplicirate od vas će biti tražen različit nivo znanja engleskog jezika. Ne očekuje se od nekoga ko želi da radi, na primjer, kao lifeguard isti nivo znanja kao od nekoga ko želi da bude zaposlen kao konobar u posjećenom turističkom mjestu. Dakle, od kandidata će biti traženo odgovarajuće znanje engleskog jezika neophodno za obavljanje posla za koji će kandidat biti angažovan!

Obično će na razgovoru biti postavljena neka od osnovnih pitanja u vezi sa kandidatom, njegovim obrazovnim statusom i programom za koji se opredijelio. Neka od najčešćih pitanja:

  • Da li ste redovan student?
  • Koji fakultet studirate? Koja ste godina?
  • Koliko sati nedjeljno provodite na predavanjima i vježbama?
  • Šta ćete raditi u SAD? Ko će vam biti poslodavac?
  • Da li imate rodbinu u SAD?